Afrikaanse volkeren

 

                                               Dorpsplein van de Kapsiki in Noord-Kameroen (foto H. Lleyten) 

 

In deze artikelen gaat de aandacht niet alleen uit naar de voorwerpen maar ook naar de cultuur waarbinnen deze voorwerpen ooit figureerden en in sommige gevallen nog steeds een rol spelen. Zo zal aandacht gegeven worden aan de oorsprong en geschiedenis van de volkeren die deze voorwerpen hebben voortgebracht.    

Voor de meeste volkeren geldt, dat hun oorsprong in nevelen gehuld is en dat zij over het ontstaan van hun geschiedenis slechts in mythen kunnen spreken. Toch zijn het de mythologische voorouders , waarvan de lotgevallen van generatie op generatie zijn doorverteld, die voor een groot gedeelte  de identiteit van een bevolkingsgroep hebben bepaald, die verklaren waarom ‘wij’  anders zijn dan ‘zij’, waarom bepaalde culturele tradities  ontstaan zijn en in stand gehouden worden.

In deze artikelen worden voorwerpen en de cultuur van een volk bestudeerd in historisch en antropologisch perspectief.

 

Print